Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Zasady recenzowania publikacji w miesięczniku „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”

 

1. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niebędących pracownikami Redakcji i spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

 

2. Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa, tzn. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

 

3. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji (poprawy) lub jego odrzuceniu. Na tej podstawie Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

 

4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: zgodność tematyki z profilem czasopisma, oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła literaturowe.

 

5. Formularz recenzencki i wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma (http://www.pizs.pl/warunki_publikacji).

 

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma (http://www.pizs.pl/zespol_recenzentow).

 

7. Zamówione recenzje są własnością redakcji miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl