Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

O redakcji

Praca i Zabezpieczenie Społeczne ukazuje się od 1959 r.

 

Czasopismo jest adresowane do szerokiego grona czytelników - pracowników naukowych, studentów i doktorantów, sędziów, adwokatów i radców prawnych, działaczy związków zawodowych, organizacji pracodawców, pracowników samorządowych, firm i instytucji, zwłaszcza pracowników działów personalnych:

 

• zawiera pogłębione artykuły o najnowszych rozwiązaniach i tendencjach w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zatrudnienia, polityki personalnej, warunków pracy i spraw socjalnych
• interpretuje i ocenia istniejące w Polsce regulacje prawne i ich przydatność oraz skuteczność
• proponuje nowe rozwiązania adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości
• analizuje polskie ustawodawstwo z punktu widzenia harmonizacji z prawem europejskim
• prezentuje rozwiązania przyjmowane przez inne państwa, wraz z ich mocnymi i słabymi stronami
• publikuje przeglądy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
• przedstawia aktualne orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych
• zamieszcza wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz przegląd nowych przepisów.

 

Autorami są najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowcy największych polskich uczelni oraz wybitni praktycy. ”Praca i Zabezpieczenie Społeczne” jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów - wg komunikatu z dn. 23.12.2015 r.).

 

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Czasopismo jest obecne w bazach: CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl), BazEkon (http://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/), PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/43588), Index Copernicus ; IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/, wskaźnik ICV 36.71).

 

Redakcja:

 

Redaktor naczelny
prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Redaktor tematyczny
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 

Sekretarz naukowy

dr Michał Raczkowski - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rada naukowa

prof. dr hab. Andriej Łusznikow (kierownik Katedry Prawa Pracy i Prawa Finansowego, Uniwersytet im. P.G. Diemidowa w Jarosławlu, Federacja Rosyjska)
prof. dr Helga Oberloskamp (Wyższa Szkoła Zawodowa w Kolonii, Niemcy)
prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Walerian Sanetra (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr Marlene Schmit (Uniwersytet im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy)
dr Anja Steiner (sędzia Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Bayreuth, Niemcy)
prof. dr hab. Jerzy Wratny (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

 

Sekretarz redakcji
Urszula Joachimiak

 

Redaktor statystyczny
Beata Kowalczyk

 

Adres redakcji
ul. Canaletta 4
00-099 Warszawa
tel. 795-145-873
e-mail:
strona internetowa: http://www.pizs.pl

 

Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
Tel.: (22) 826-41-82
e-mail:

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl