Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 01/2016 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p1045365618

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 01/2017

 

Spis treści

 

Problematyka wynagradzania w świetle Europejskiej Karty Społecznej oraz Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i jej odzwierciedlenie w polskich realiach
Krzysztof Walczak

 

Studia i opracowania

 

Test Spijkersa i test Süzen a pojęcie części zakładu pracy opartej o kryterium osobowe
Arkadiusz Sobczyk, Paweł Korus

 

Wykładnia i praktyka

 

Status osoby samozatrudnionej w świetle znowelizowanych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Artur Tomanek

 

Status zarządcy masy sanacyjnej w prawie pracy
Zuzanna Jęcek

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejkiej

 

Zezwolenie na przeprowadzenie zwolnień grupowych

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Zbieg roszczenia o odszkodowanie z art. 183d k.p. za dyskryminacyjną przyczynę wypowiedzenia z roszczeniami z art. 45 § 1 k.p. – najnowsze orzecznictwo

 

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r., III PZP 3/16 - roszczenie o odszkodowanie z art. 183d k.p. z tytułu dyskryminacyjnej przyczyny wypowiedzenia a dochodzenie roszczeń z art. 45 § 1 k.p.
Grzegorz Wolak

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Minimalna stawka godzinowa

 

Nowe przepisy

 

W czasopismach (16)

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl