Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 9/2013 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:

http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p532045462

 

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 09/2014

 

Spis treści

 

Prekariat a umowy prekaryjne. Głos w dyskusji
Barbara Godlewska-Bujok

 

Studia i opracowania

 

Regulacje z zakresu czasu pracy a zatrudnienie cywilnoprawne
Arkadiusz Sobczyk

 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich - sprawozdanie z XIV Regionalnej Konferencji Prawa Pracy
Aneta Giedrewicz-Niewińska

 

Wykładnia i praktyka

 

Odcinkowa zdolność pracodawcza spółki dominującej w grupie kapitałowej
Zdzisław Kubot

 

Utrudnianie i udaremnienie wykonania czynności służbowej w toku kontroli prowadzonej przez inspektora pracy
Sebastian Kowalski

 

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej
Anna Chojnacka-Woźniak

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony a zasada korzystności
Znaczenie art. 55 ustawy z 12 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w kontekście ustalenia prawa do emerytury – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r. (II UZP 4/13) i wyroku z 10 lipca 2013 r. (II UK 424/12)
Danuta Ciszewska, Wojciech Ciszewski

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Uprawnienia rodzicielskie

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Praca tymczasowa – czas pracy

 

Nowe przepisy

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl