Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 4/2013 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p1969872301

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 04/2014

 

Spis treści

 

Konieczne zmiany w polskim kodeksie pracy w zakresie umów na czas określony - wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13

Piotr Bocianowski

 

Studia i opracowania

 

Stosowanie przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy
Krzysztof Stefański

 

Wykładnia i praktyka

 

Odprawa ustawowa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z byłym członkiem zarządu spółki kapitałowej
Bogusław Cudowski

 

Ewolucja pojęcia wynagrodzenia za pracę w kontekście prawnej ochrony w orzecznictwie Sądu Najwyższego i jej konsekwencje
Aleksandra Ziętek

 

Autonomia uprawnień rodzicielskich ojców będących pracownikami - uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 września 2013 r., C-5/12
Eliza Maniewska

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Praca na czas określony

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 4 października 2013 r. (PZP 3/13) dotyczącej skutków prawnych zawarcia z nauczycielem umowy o pracę na czas określony z naruszeniem art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela
Barbara Wagner

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Praca tymczasowa

 

Nowe przepisy

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl