Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 06/2017 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p1127539293

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6/2018

 

Spis treści

 

Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności przez pracodawcę – nowa odsłona
Monika Latos-Miłkowska

 

Studia i opracowania

 

Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko-poznański początek dyskusji. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”
Mateusz Barwaśny, Ewelina Szadkowska

 

Wykładnia i praktyka

 

Cywilnoprawna odpowiedzialność płatnika składek wobec ubezpieczonego za naruszenie obowiązków płatniczo-rozliczeniowych
Dominik Wajda

 

Znaczenie czynnika czasu w sporach zbiorowych
Jacek Lewkowicz

 

Wyrażenie zgody przez organ rentowy na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie
Magdalena Zajchowska

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Dyżur w miejscu zamieszkania a czas pracy

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Zasada równego traktowania a zasada niedyskryminacji pracowników w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Jeszcze o zakazie handlu

 

Nowe przepisy

 

Przegląd wydawnictw

 

Marta Otto: The Right to Privacy in Employment: A Comparative Analysis
rec. Dorota Dzienisiuk

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl