Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 10/2013 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p1589080703

 

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/2014

 

Spis treści

 

Sąd Najwyższy i jego funkcje w polskim systemie sądowniczym

Walerian Sanetra

 

Studia i opracowania

 

Postępowanie w celu uzgodnienia mechanizmów uczestnictwa pracowników w polsko-niemieckiej spółce europejskiej z siedzibą w Niemczech
Aneta Giedrewicz-Niewińska

 

Wykładnia i praktyka

 

Rola spółki dominującej w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej. Część I
Zdzisław Kubot

 

Płeć jako jedno z kryteriów dyskryminacyjnych w zatrudnieniu wyznaczających zakres podmiotowy dyskryminacji
Helena Szewczyk

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Coroczny płatny urlop

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Należności z tytułu podróży służbowej przysługujące kierowcy w transporcie międzynarodowym
Hipoteka przymusowa na nieruchomości wspólnej małżonka i dłużnika z tytułu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne – najnowsze orzecznictwo

Ewa Pietrzak

 

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r. (III UZP 3/12) w kwestii ustalania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie zmiany wysokości powtarzającego się świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

Nowe przepisy

 

Przegląd wydawnictw

 

System prawa pracy. Tom V Zbiorowe prawo pracy, redakcja naukowa Krzysztof W. Baran
rec. Antoni Dral, Aneta Kowalczyk

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl