Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły od numeru 1/2013 do numeru 10/2017 są dostępne w formie PDF na stronach archiwum (The archive for this journal includes: Vol. LXV No. 1 to Vol. LXIX No. 10):

http://www.pizs.pl/archiwum

 

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/2018

ISSN 1231-2037

 

Spis treści

 

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych a poziom zatrudnienia

Arkadiusz Sobczyk

 

Problem wypalenia zawodowego w kontekście ochrony życia i zdrowia pracownika

Monika Nowak

 

Studia i opracowania

 

O pracy i zatrudnieniu

Jan Jończyk

 

Wykładnia i praktyka

 

Refleksje o chronie stosunku zatrudnienia działaczy związkowych na poziomie zakładowym po nowelizacji ustawy związkowej z 5 lipca 2018 r.

Krzysztof W. Baran

 

Umowa o rozłożenie należności z tytułu składek na raty - pozycja prawna dłużnika (płatnika składek)

Joanna Szyjewska-Bagińska

 

Podstawy odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej kuratorów sądowych w Polsce

Jakub Szmit

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Wymagania zawodowe dotyczące działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki Kościoła

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Umowa o pracę

 

Nowe przepisy

 

Przegląd wydawnictw

 

Guy Davidov: A Purposive Approach to Labour Law

 

reviewed by Barbara Godlewska-Bujok

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 października 2018 r.

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl