Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7/2015

 

Spis treści

 

Konstytucyjne ograniczenia wyodrębniania szczególnego prawa pracy - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Eliza Maniewska

 

Studia i opracowania

 

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego w ramach stosunku pracy – zagadnienia wybrane
Jacek Borowicz

 

Wykładnia i praktyka

 

Rada Dialogu Społecznego?
Barbara Godlewska-Bujok

 

Roszczenie wynikające z umowy. Uwagi o postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy
Wojciech Ostaszewski

 

Problematyka mobbingu na tle przestępstwa z art. 218 § 1a k.k.
Julia Semena

 

Renta rodzinna przysługująca do ukończenia nauki w szkole
Piotr Prusinowski

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2014 r. (III UK 54/14) dotyczącego uprawnień byłego małżonka do renty rodzinnej
Tomasz Lasocki, Piotr Modrzejewski

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Umowa na zastępstwo

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Usunięcie kary porządkowej z akt osobowych pracownika

 

Nowe przepisy

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl