Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 08/2014 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:

http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p225463572

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 8/2015

 

Spis treści

 

Ponadnarodowe porozumienia zbiorowe w świetle zasady pokoju społecznego
Joanna Unterschüt

 

Studia i opracowania

 

Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej?
Karol Kulig

 

Reforma ochrony danych osobowych - nowe szanse i wyzwania. Sprawozdanie z konferencji
Joanna Łuczak, Katarzyna Witkowska

 

Wykładnia i praktyka

 

Kontrakty menedżerskie lekarzy
Zdzisław Kubot

 

Kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem) a podleganie ubezpieczeniom społecznym
Grzegorz Wolak

 

Odliczenia od dochodu z tytułu wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych ponoszonych przez osoby niepełnosprawne
Paweł Mańczyk

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Artykuł 231 § 1 k.p. a umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

 

Nowe przepisy

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

Artykuły na płycie CD:

 

Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania
Joanna Adamska-Mieruszewska, Magdalena Mosionek-Schweda

 

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce w kontekście rozwoju mechanizmów prywatnego finansowania opieki zdrowotnej
Marta Borda

 

Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce
Agata Budzyńska-Biernat

 

Inżynieria ergonomiczna dla aktywizacji osób starszych
Marcin Butlewski, Edwin Tytyk

 

Jakość usług medycznych a medical malpractice, jako niepowodzenie we wdrażaniu jakości do podmiotów leczniczych
Monika Dobska

 

Wyzwania rynku pracy w obliczu kryzysu demograficznego – wybrane aspekty
Małgorzata Gajowiak

 

Optymalizacja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
Roman Garbiec

 

Determinanty oceny możliwości wykonywania pracy przez osoby w wieku 60+
Adam Górny, Małgorzata Rembiasz

 

Rola odwróconego kredytu hipotecznego w zabezpieczeniu emerytalnym
Patrycja Kowalczyk-Rólczńska

 

Ludzie starsi we współczesnym społeczeństwie
Andżelika Libertowska

 

Culture behind the demographic decline. What happened to the ‘Big Why’ of the Western Civilization?
Michał A. Michalski

 

Nowe wyzwania. Zarządzanie wiedzą i wiekiem we współczesnym przedsiębiorstwie
Agnieszka Morawiak

 

Skutki emigracji Polaków dla systemu emerytalnego
Anna Przewoźna-Skowrońska, Sylwia Wnuk, Monika Brenk

 

Ubezpieczenia w transporcie w aspekcie efektów ekonomicznych przewoźników drogowych
Paweł Romanow, Józef Frąś

 

Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej
Joanna Rutecka

 

Systemy zabezpieczenia emerytalnego wobec ryzyka ubóstwa osób starszych
Marek Szczepański

 

Obniżenie kosztów prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego
Anna Wijkowska

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl