Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 04/2015

 

Spis treści

 

Kilka uwag o wdrożeniu dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
Daniel Eryk Lach

 

Studia i opracowania

 

Dyżur medyczny a praca w godzinach nadliczbowych
Michał Bąba

 

Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy - sprawozdanie z konferencji
Arleta Nerka

 

Wykładnia i praktyka

 

Reprezentacja pracodawcy w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy
Artur Tomanek

 

Ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Wojciech Ostaszewski

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego w ramach tzw. zwolnień indywidualnych
Iwona Więckiewicz-Szabłowska

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Ochrona na wypadek niewypłacalności pracodawcy a nielegalny pobyt na terytorium państwa członkowskiego

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Kontrakt menedżerski i działalność gospodarcza członka zarządu spółki prawa handlowego a podstawa podlegania ubezpieczeniom społecznym

 

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych a obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14 października 2013 r. (II UK 110/13)
Zygmunt Kukuła

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

 

Nowe przepisy

 

W czasopismach (4)

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl