Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 02/2014 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p260040168

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 02/2015

 

Spis treści

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy - teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część II
Mikołaj Rylski

 

Studia i opracowania

 

Prawo pracownika do odpoczynku dobowego
Karol Kulig

 

Wykładnia i praktyka

 

Zatrudnienie elitarne nauczycieli akademickich uczelni medycznych
Zdzisław Kubot

 

Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w świetle unijnego i polskiego prawa pracy – uwagi na temat zasady równości wynagrodzeń
Agata Ludera-Ruszel

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Otyłość jako przyczyna dyskryminacji

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Przyczynowość zawarcia umowy o pracę na czas określony

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Czas pracy kierowców

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 

Nowe przepisy

 

Przegląd wydawnictw

 

Renata Babińska-Górecka: Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
rec. Walerian Sanetra

 

W czasopismach (3)

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl