Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 6/2013 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p336572896

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 06/2014

 

Spis treści

 

Płaca
Jan Jończyk

 

Studia i opracowania

 

Agencje zatrudnienia po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Magdalena Paluszkiewicz

 

Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy – sprawozdanie z konferencji
Arleta Nerka, Magdalena Kuba

 

Wykładnia i praktyka

 

Kwalifikacje godzin pracy lekarzy pełniących dyżury medyczne
Zdzisław Kubot

 

Ruchomy czas pracy
Krzysztof Stefański

 

Prawo do wynagrodzenia gwarancyjnego w świetle wybranych przepisów dotyczących czasu pracy
Jakub Szmit

 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Macierzyństwo zastępcze a prawo do urlopu macierzyńskiego

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Przesłanki obowiązku zwrotu przez pracownika kwot uzyskanych od pracodawcy na podstawie prawomocnego wyroku jako świadczenia nienależnego

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Podróże służbowe

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Urlop wypoczynkowy

 

Nowe przepisy

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl