Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Artykuły z numeru 02/2017 r. miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p1809636280

 

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 02/2018

 

Spis treści

 

Oddziaływanie układu zbiorowego pracy na osoby niebędące pracownikami
Michał Raczkowski

 

Studia i opracowania

 

Zatrudnienie: umowa oraz ochrona pracy i płacy
Jan Jończyk

 

Wykładnia i praktyka

 

Ubezpieczenie społeczne rolników a wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia
Krzysztof Ślebzak

 

Zasada proporcjonalności (adekwatności) a zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych
Michał Bąba

 

Rozwiązanie stosunku pracy jako przesłanka nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Grzegorz Wolak

 

Mobbing – czyn niedozwolony czy nienależyte wykonanie zobowiązania?
Tobiasz Nowakowski

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Regularny tygodniowy okres odpoczynku kierowcy

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Skuteczność samodzielnego uchylenia przez pracodawcę regulaminu wynagradzania pomimo sprzeciwu organizacji związkowych

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Urlop rodzicielski

 

Nowe przepisy

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl